طرح های شهادت امام محمد باقر(علیه السلام) | طرح های عمودی باریک